Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejszy tekst dotyczy polityki prywatności i przetwarzania danych na stronie teksty Konteksty (https://tekstykonteksty.wordpress.com/). Właścicielem bloga jest Elżbieta Noga, zamieszkała w Zabrzu. Adres kontaktowy: tekstykonteksty2@gmail.com.

Strona może zbierać dane dotyczące Twojej wizyty tutaj, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego itd. Dane wykorzystywane są do celów statystycznych i nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób.

Zbieranie danych następuje w przypadku komentowania wpisów na blogu. Dane podczas komentowania podawane są dobrowolnie – przekazujesz swoje dane takie jak imię, nazwisko lub nick, adres e-mail i IP komputera, z którego korzystasz.

Na stronie działają rozwiązania podmiotów zewnętrznych (wordpress.com) pozwalające na  gromadzenie anonimowych danych statystycznych na temat oglądalności strony. Dane dotyczą odwiedzanych stron, liczby wizyt, kraju, czas wizyty. itp. Narzędzia te działają w oparciu o pliki cookies i nie przetwarzają danych umożliwiających identyfikację osoby.

Na blogu publikowane są recenzje książek, w których pojawiają się linki do stron wydawnictw/księgarni oraz loga tychże. Powyżej wskazane linki prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

Odwiedzając tę stronę i pozostawiając na niej swój komentarz zgadzasz się na przedstawioną powyżej politykę prywatności.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Administrator Strony – Elżbieta Noga.
 1. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://tekstykonteksty.wordpress.com/
 1. Użytkownik – każda osoba korzystajaca z bloga
 2. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika np. komputerze, smartfonie, tablecie, ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą systemu komentarzy dostępnych na Stronie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest właściciel portalu wordpress.com – firma Automattic. Administrator Strony gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Pozostawiając komentarz na blogu wyrażasz zgodę na politykę prywatności realizowaną przez administratora.
 3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne podczas procesu komentowania.
 4. Administrator Strony nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 7. Administrator Strony informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 

3. Podstawa przetwarzania danych  

Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Komentowanie

 1. Blog korzysta z wbudowanego systemu komentarzy na platformie wordpress.com.
 2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy zgodnie z jego polityką prywatności.
 3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu i przechowywane są jedynie na platformie wordpress.com.
 4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza na platformie.

5. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administratorem plików cookies jest właściciel portalu wordpress.com.

 6 .Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Polityka prywatności wordpress: klik

Jako administrator Strony tekstykonteksty.wordpress.com, powierzam dane:

Platformie wordpress.com, na której znajduje się ten blog

 

Reklamy